Quickscan Installaties: waar staat uw organisatie nu

Uw organisatie wil de installatiekennis uitbreiden of eigen maken. Uw klanten vragen een integrale aanpak en op het installatieonderdeel is uw organisatie nog niet goed uitgerust of u wilt een ander marktsegment betreden.

 

Strategie bepaling is maatwerk. Elke organisatie heeft zijn eigen wensen, cultuur, kennisniveau. DVMplus heeft hiervoor een quickscan ontwikkeld.

 

Quick Scan :

Middels een aantal interviews wordt een inventarisatie uitgevoerd.

o Waar staat uw organisatie nu met betrekking tot installaties:

- Dynamisch Verkeersmanagement / Tunnel / Bruggen

- Systems Engineering

- Testmanagement

o Wat wil uw organisatie bereiken?

o Kan met de bestaande organisatie de nieuwe kennis worden eigen gemaakt? Zijn nieuwe medewerkers of externe samenwerkingen nodig.

 

Uitgangspunt: inzicht in uw organisatie en contact met de sleutelspelers

Na de inventarisatie wordt een pragmatisch plan van aanpak met een stappenplan gemaakt. Mogelijke stappen zijn:

o Trainen bestaande/nieuwe medewerkers

o Processen verbeteren zoals inkoopproces, ontwerpproces, uitvoering

o Nieuwe medewerkers aantrekken

o Samenwerkingen met externe partijen opzetten

o Begeleiding in projecten