In-Company Training

Voor wie

Deze opleiding is bestemd voor tenderteams, projectteams binnen een bedrijf of een projectorganisatie. De cursus gaat in op specifieke uitdagingen van uw eigen organisatie. Concrete projecten worden gedurende de cursus behandeld.

 

Deelnemers zijn bijvoorbeeld managers, projectleiders, toetsers, ontwerpers, uitvoerders die niet over een systemen achtergrond op HBO-niveau beschikken, maar er wel affiniteit mee hebben. In uw werkzaamheden heeft u te maken met DVM organisaties, Installaties, produkten en testen en keuringen daarvan.

 

Resultaat

Deelnemers leren meer over het ontwerp en realisatie proces van DVM en installatie, systemen en met name de raakvlakken binnen de eigen projecten. De organisatie van DVM/Installaties systemen binnen Rijkswaterstaat en de Systeemleveranciers worden behandeld. Raakvlakken met de eigen organisatie, risico's en kansen bij DVM/Installaties.

 

Na afloop is men beter bekend met DVM/Tunnel/Brugsystemen. Weet men het belang goed in te schatten, maar vooral hoe men installaties binnen eigen tenders en projecten tot een succesvol onderdeel maakt.

 

Men is nu een goede gesprekspartner voor opdrachtgevers, systeemleveranciers, installateurs en kan meepraten over het ontwerp, de aanleg, de toetsing en keuring, het gebruik en het beheer en onderhoud.

 

Locatie

De training wordt bijvoorkeur gegeven op een locatie buiten uw kantoor. Een ambiance waarbij uw team de waan van de dag kan loslaten en optimaal kennis kan vergaren en delen.