Wat vinden anderen over DVMplus:

"een deskundige en ervaren trainer", "de smeerolie tussen project, aannemer en verkeerscentrale"

Referenties

2017-2019 Testmanager TI - ZuidPlus - Zuidasdok Amsterdam
Momenteel ben ik werkzaam als Testmanager TI bij
ZuidPlus . ZuidPlus is een combinatie van Hochtief, Fluor en Heijmans opgericht om het project Zuidasdok in Amsterdam te realiseren. Het project omvat het ontwerpen en realiseren van een tunnel voor de A10 ter hoogte van de Zuidas, het realiseren van extra bruggen in de A10 bij de Nieuwe Meer, aanleggen van een parallel structuur in de knooppunten Nieuwe Meer en Amstel en het vernieuwen en vergroten tot een state-of-the-art Openbaar Vervoer Terminal van Station Zuidas.
Als Testmanager Technische Installaties ben ik mede verantwoordelijk voor het aantonen van de veiligheid van het tunnelsysteem, brugcomplex en openbaar vervoer terminal aan de opdrachtgever Zuidasdok, en het inzicht geven in de door
ZuidPlus gerealiseerde kwaliteit.
Benieuwd naar het project? Bezoek www.zuidasdok.nl
Opdrachtgever: ZuidPlus (combinatie van Hochtief, Fluor, Heijmans)
2015-2017 Testmanager - IXAS A9 Gaasperdammerwegtunnel
Als Testmanager ben ik mede verantwoordelijk voor het aantonen van de veiligheid van het tunnelsysteem aan de opdrachtgever Rijkswaterstaat, en het inzicht geven in de door IXAS gerealiseerde kwaliteit van de tunnel. Uniek aan dit project en de aanpak is dat testmanagement van het begin betrokken is bij het project. Daarmee zal testen een bijdrage leveren aan een goede aantoonbaarheid en testbaarheid van de tunnel. Dit levert volgens plan een kortere en effectieve testtijd op gedurende en na de installatiewerkzaamheden.
Werkzaamheden:
- het inrichten en coördineren van het gehele testproces en testorganisatie
- het vertalen van het MTP in een teststrategie voor het gehele testtraject van de ontwerpfase tot en met instandhouding aan de hand van de door de opdrachtgever gestelde eisen en geldende normen.
- vanuit een “helicopterview” het opzetten van de testplannen (STP en STD) voor (i)FAT, (i)SAT, SIT en interne testplannen voor de verschillende projectfasen.
- samenstellen van een testteam en leiding daaraan geven
- bewaken van de testplanning en het budget
- advies geven omtrent de plannen opgesteld door leveranciers of derden.
Opdrachtgever: IXAS (combinatie van Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure)
2013-2015 Specialist Besturing - Contractbeheersing Keersluis Limmel
Toetsen van ontwerp, test en keuringsplannen, ombouwplannen van systemen en systeemintegratie van combinatie BESIX-Agidens voor project Keersluis Limmel.
Opdrachtgever: Wagemaker BV
2013-2015 System Architect Integrator Communicatiesystemen Tunnel Maastricht
Verantwoordelijk voor management van ontwerp, produktie, testen FAT van tunnel communicatiesystemen, zoals CCTV, Omroep, Noodtelefoon, HF, C2000, Intercom, Beeldvoorziening Meldkamer, Hulpdienstpanelen en Telefonie.
Specifieke aandachtspunten
- richtinggevende bijdrage aan de architectuur van het gehele project;
- consistente set van eisen aan het systeem;
- ontwikkeling van de systeemarchitectuur van het project en
- het aantoonbaar borgen van de systeemintegratie van de installaties en besturing;
- maken van integrale ontwerpkeuzes in software en hardware oplossingen
Opdrachtgever: Isolectra / TKH Group
2012-2013 Transitiemanager Renovatie IJtunnel Bewerkstelligen van realistische verwachtingen tussen opdrachtgever DIVV, BAM, (Besturings)partners - Coördineren van Site Integration Test (SIT), Site Acceptance Testen van vernieuwde systemen van de IJ-Tunnel. - Procesbewaking van softwareontwikkeling (3B). - Interface Management tussen software en hardwareleveranciers. Coördinatie van testen van software modules in relatie tot gefaseerde aanleg van deelinstallaties. - Afnemen en opleveren van SCADA/PLC systemen - Scopemanagement in relatie tot extra wensen.
Opdrachtgever: BAM Infratechniek
2011-2012 System Integrator Coordinate the integration of components, subsystems, knowledge and expertise from subcontractors, consultants and suppliers to one functioning system which will match the location specific customer needs. - Stakeholder management - Interface management - Systemintegration.
Opdrachtgever: Fluor Infrastructure bv
2011-2012 Systeemgerichte Contract Beheersing van de nieuwbouw van de Regiocentrale Maasbracht voor waterwegen. Focusgebied systeemintegratie.
Opdrachtgever: Wagemaker
2010-2012 Systeemintegratie van de DVM systemen binnen Verkeerscentrale Noord- en Oost Nederland (VCNON) voor spoedwet project Verbreding A12-Waterberg-Velperbroek.
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
2010-2011 Systeemintegratie van de DVM systemen binnen Verkeerscentrale Noord- en Oost Nederland (VCNON) voor spoedwet project Verbreding A28 Zwolle-Meppel.
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
2010 Discipline Coordinator Systemen: vertalen van SBS gericht ontwerp en WBS gericht werkpakket, scopemanagement, afwijkingen/wijzigingen, toetsen oplevering.
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
2010 Trainer van proces- en projectmanagers over DVM Systemen binnen Rijkswaterstaat, van het beleid achter de systemen tot en met de implementatie.
Opdrachtgever: Iter Fidelis
2009-2010 Systeemintegratie van de DVM systemen binnen Verkeerscentrale Noord- en Oost Nederland (VCNON) voor spoedwet project Verbreding A50 Grijsoord - Valburg.
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
2009 Ondersteuning en schrijven van kwalitatieve EMVI tenderdocumenten op gebied van systeemintegratie-aanpak.
Opdrachtgever: Van Gelder
2008-2009 Teamleider Ontwerp DVM Systemen: leiden van ontwerpteam van verkeerssignalering, portalen en speciale fundaties, openbare verlichting, DRIP's, CCTV/IM Camera's, verkeersregelinstallaties (VRI), Calamiteiten doorsteek, Bewegwijzering, Dynamische bewegwijzering, Bijzonder borden. Conform Systems Engineering: van eisenanalyse tot en met verificatie van realisatie.
Opdrachtgever: Combinatie Trajectum Novum (Alliantie)
2008-2009

Auteur voor rapport Situatie tijdens de bouw voor Tender Ondertunneling A2 Maastricht, met onderwerpen bouwfasering, bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid, schadepreventie. Oplossingsrichtingen: toepassen van netwerkgerichte DVM, slim bouwen en faseren met minimale hinder, mobiliteitsmanagement. Door gunningscommisie is het rapport als zeer goed gekwalificeerd.
Opdrachtgever: Combinatie VolkerWessels+Heijmans

2007

DVM Tendermanager en voorbereiding na gunning van spitsstroken A13, A27, A20, A7. Aanleg nieuwe glasvezelverbinding, Rotatiepanelen, CCTV schouw camera's, Bewegwijzering, WKS systemen, Glasvezelverbinding.

2006-2007 DVM Tendermanager en voorbereiding na gunning van  Reconstructies A2 Holendrecht-Maarssen. Verkeerssignalering, DRIP, VRI, Openbare Verlichting, GMS.
2005-2006 DVM Tendermanager en voorbereiding na gunning van Grootonderhoud A4-A10. Verkeerssignalering, Openbare Verlichting, Vervanging brugdekken.
2004-2005 DVM Tendermanager en voorbereiding na gunning van Grootonderhoud A9 inclusief nieuwe WKS systemen en LED signaalgevers.
1998-1999 Disciplineleider On-Board-Unit (OBU) Tender Proef Rekeningrijden A12