Houdt grip op uw Technische Installaties

Integrale infra projecten kennen een aantal grote uitdagingen:

- een opgeknipt werk met veel specialistische onderaannemers

- complexe brug, sluis, tunnel, stationsssystemen die bij de integratie op elkaar dienen aan te sluiten

- risico’s en extra kosten door niet onderkende raakvlakken

- extra eisen vanuit stakeholders in de uitvoeringsfase

 

Opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, Provincies en Gemeenten vragen om een professionele integrale aanpak die deze problemen voorkomt. Zij stellen meer eisen aan de voorbereiding en een aantoonbare integrale aanpak. Niet alleen de disciplines wegen en kunstwerken, maar ook de systemen dient u als hoofdaannemer te beheersen.

 

DVMplus heeft meer dan 20 jaar ervaring in de infrasector en heeft gewerkt voor GWW-aannemers, systeemleveranciers, installatiebedrijven, ingenieursbureaus, en opdrachtgevers als Rijkswaterstaat. DVMplus kent de infraketen van binnenuit en weet wat er speelt. Juist daarom geeft DVMplus u grip op de systemen in uw project.